Privacyverklaring Apeldoorns Talencentrum

De website www.apeldoornstalencentrum.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door het Apeldoorns Talencentrum, statutair gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08076870. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

Het Apeldoorns Talencentrum garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij telefonisch contact worden, indien u niet doorverbonden kunt worden uw naam, telefoonnummer en eventueel uw e-mail adres gevraagd. Wij gebruiken deze om u terug te bellen of te mailen. Na contact worden deze gegevens verwijderd. Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van het Apeldoorns Talencentrum zullen wij uw gegevens slechts gebruiken om onze dienstverlening aan u optimaal te kunnen uitvoeren.

Bij inschrijving legt het Apeldoorns Talencentrum gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer(s) en, indien aanwezig, uw e-mailadres) in het kader van onze dienstverlening. Het Apeldoorns Talencentrum gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van het Apeldoorns Talencentrum op de hoogte te houden. Hierbij houdt het Apeldoorns Talencentrum rekening met uw voorkeuren. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
De persoonsgegevens worden gedurende het lopende cursusjaar bewaard en daarna verwijderd. Uw gegevens staan op een (Beveiligde) Offline Secure Server en zijn niet toegankelijk voor derden.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Uw gegevens verwijderen?

Wilt u dat wij uw gegevens voortijdig uit ons bestand verwijderen? Dan kunt u een e-mail naar info@apeldoornstalencentrum.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Apeldoorns TalencentrumPostbus 4113, 7320 AC  Apeldoorn. Het Apeldoorns Talencentrum voldoet binnen 5 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites

Op www.apeldoornstalencentrum.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Klachten

Indien volgens u uw privacygegevens niet goed beschermd worden kunt u een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@apeldoornstalencentrum.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Apeldoorn, 30 april 2018

Klik hier voor ons cookiebeleid