Engels University of Cambridge - BEC

Business English Certificate (BEC)

Omschrijving

De nieuwe Cambridge BEC-cursussen worden in 2024 bij genoeg belangstelling na de zomer aangeboden.

Deze cursussen zijn internationaal erkend, momenteel is dit al in rond de 360 landen. Bij veel internationale bedrijven is een BEC diploma verplicht.
De inhoud gaat over het specifieke Engels dat in het bedrijfsleven wordt gesproken.
BEC cursussen zijn speciaal voor Nederlanders die in het buitenland willen werken of geplaatst willen worden dan wel stage lopen, alsmede voor medewerkers van bedrijven in Nederland waar de voertaal Engels is (of wordt), zoals TNT, Philips en Akzo Nobel.

Er zijn drie niveaus (Preliminary, Vantage en Higher), die op elkaar aansluiten. Binnen deze niveaus is ook nog differentiatie mogelijk. Dit wordt bepaald a.d.h.v. het examenresultaat.

De taalvaardigheden die getraind worden zijn: spreken, luisteren, schrijven en lezen.
Het accent tijdens de cursus ligt op communicatie.
Wij hanteren een progressieve methode om uw zakelijk Engels te verbeteren d.m.v. aansluitende vervolgcursussen, b.v. van Vantage naar Higher en/of specialisaties zoals b.v. Legal English of Engels in de zorgv (op aanvraag).

Examinering en certificering gebeurt door de University of Cambridge.
Examentraining is er tijden de HELE cursus. Extra examentraining is mogelijk. De examens zijn een aantal malen per jaar.
De afgelopen jaren hadden wij een score van 100% geslaagde deelnemers! (zie verder ook bij NIEUWS voor meer resultaten en voor een verslag over enkele van onze cursisten).

De student heeft veel eigen verantwoordelijkheid v.w.b. zelfstudie. Er is heel veel extra studiemateriaal te vinden op Internet om naast de lessen te oefenen.
Het betreft een intensieve cursus. Houd u ook rekening met extra kosten (voor examens, reiskosten, evt. extra materialen/begeleiding).
Bel ons voor meer informatie.

Meer informatie over BEC hier
U kunt uzelf hier testen voor het juiste niveau.

Bij Algemene informatie vindt u antwoord op veel gestelde vragen.

Op dit moment start er nog geen Cambridge cursus. We proberen deze cursus alsnog zo spoedig mogelijk aan te bieden.