Arabisch

Modern Standaard Arabisch

Omschrijving

Het (Modern Standaard) Arabisch is een wereldtaal die door ongeveer 420 miljoen mensen in 26 verschillenden landen gesproken wordt. Het Arabisch kent verschillende dialecten zoals o.a. het Marokkaans of Egyptisch Arabisch en heeft daarnaast een bijzonder spijkerschrift.

U leert het Modern Standaard Arabisch lezen en schrijven en u leert zich mondeling eenvoudig uit te drukken.
Het MSA is in alle Arabischtalige landen hetzelfde.

Er wordt modern lesmateriaal gebruikt. Hoewel het lesmateriaal in het Engels is, wordt ondersteund met een educatieve website. De docente biedt natuurlijk Nederlandse vertalingen en ondersteuning bij dit Engelse materiaal aan.

Wordt op dit moment niet aangeboden.

desert-639297_1920