Pools

Cursus aanbod

Omschrijving

Het Pools (Język Polski, ook wel Polszczyzna) is een West-Slavische taal met ongeveer 50 miljoen sprekers. De meeste sprekers van het Pools wonen in Polen (38,6 miljoen inwoners). Andere grote groepen sprekers wonen onder meer in de Verenigde Staten en in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Sinds 1 mei 2004 is het Pools een van de officiële werktalen van de Europese Unie. Het Pools is de grootste van de zogenoemde Lechitische talen. Vanwege contacten van velerlei aard met Polen kan deze taal belangrijk voor u zijn. Ondanks de grote verschillen met het Nederlands bent u al snel in staat om na een aantal lessen een gesprek te voeren. Naast de taal is er veel aandacht voor cultuur en tradities in Polen.

U kunt zich inschrijven voor de cursus via de knop “Nu inschrijven”.

Pools

Deze cursus wordt op dit moment niet aangeboden.