Portugees

Cursus aanbod

Portugees

Het Portugees (português) is een Romaanse taal, een afgeleide die nog stamt uit het Latijn uit het Romeinse imperium. Het Portugees heeft net als het Spaans veel Keltische, Arabische en Germaanse invloeden in de loop der eeuwen ondergaan waardoor er een unieke taal is ontstaan. De isolatie van het land heeft er voor gezorgd dat de taal zich op een geheel eigen wijze ontwikkeld heeft. Hoewel het Portugees tot de zelfde Iberisch-westerse talen als het Spaans behoort zijn de onderlinge verschillen enorm.

Het Portugees wordt behalve in Portugal ook gesproken in Brazilië, Angola, Guinee-Bissau, Sao Tomé en Principe, Oost-Timor, Kaapverdië, Mozambique, en andere gebieden, zoals Goa en Malakka (Cristao). De variant in Brazilië noemt men het Braziliaans-Portugees.

Het Portugees is een taal met een unieke klank. Het vertoont een vrij groot verschil met het Nederlands maar ook met de andere Romaanse talen. De opvallende neusklanken en de slisklanken zijn uniek, met name in het Portugees uit Portugal.
Naast Portugal is met name Brazilië steeds meer in trek. In de lessen wordt zowel het Portugees uit Portugal als het Braziliaanse-Portugees behandeld. Officieel heeft er een spellingshervorming plaatsgevonden in 1998 voor alle Portugeestalige landen maar toch zijn de onderlinge verschillen in de verschillende landen en regio's nog steeds groot.

Men schat het aantal sprekers van het Portugees wereldwijd op meer dan 250 miljoen (Brazilië >200 miljoen, Portugal 10 miljoen). Hoewel het de officiële taal is van o.a. Angola en Mozambique (oude Portugese kolonies) worden in deze landen vooral de inheemse talen nog gesproken.

Bij Algemene informatie vindt u antwoord op veel gestelde vragen.

Portugees
Portugees

Op dit moment wordt er geen Portugees aangeboden.