Verbeter uw Nederlands

Cursus aanbod

Omschrijving

Deze cursus is bedoeld voor Nederlanders èn anderstaligen die hun Nederlands beter willen beheersen.
Ook is de cursus geschikt voor diegenen die een NT2 examen willen behalen.
Onderdelen die behandeld worden in VuN zijn:

Werkwoordspelling
 • Basisregels: stam- t’s en d’s – ‘t xkofschip – voltooid deelwoord (betaalt of betaald)
 • Vervoeging van bijvoeglijk gebruikte voltooide deelwoorden (het bestede bedrag)
 • Engelse werkwoorden: "geappt of geappd, geleast of geleasd, hij deletete, hij deletede, hij deleette"?
Spelling algemeen
 • meervoud: bacterie – monnik – laboratorium – handvat
 • de tussen-n: "krantebericht of krantenbericht, gedachtengang of gedachtegang, ideeëloos of ideeënloos"?
 • de tussen-s: beheer(s)overeenkomst
 • aan elkaar of los: "management assistent of managementassistent"?
 • het koppelteken: "arbo-dienst of arbodienst, sms-en of sms’en, vicevoorzitter, na-apen"?
 • trema en andere accenttekens: "een appèl doen, gênant,weeïg, buiig"
 • hoofdletters en kleine letters: "Hoge Raad of hoge raad, minister of Minister"?
 • afkortingen: "btw of BTW, adsl of ADSL, s.v.p., hbo'er"?
 • de puntjes op de i: waar zet je komma’s, aanhalingstekens, punten?
 • getallen: wanneer uitschrijven, "3e/3de, de jaren '80/80", enz.
 • aan elkaar en los schrijven "er#van#uit#gaan"
 • woorden van vreemde herkomst "c/k, kw/qu, x/ks, t/th", enz.
 • Engelse woorden: "parttimebaan, onlineverbinding"
Grammaticale valkuilen
 • barbarismen – Anglicisme, Germanisme, Gallicisme
 • (werk)woorden met vast voorzetsel
 • aan elkaar en los schrijven "er van uit gaan"
 • de reizigers "wordt/worden" verzocht
 • enkelvoud of meervoud "een aantal is/zijn"
 • mannelijk/vrouwelijk/onzijdig "Amersfoort en zijn/haar binnenstad"
 • verwijswoorden "deze/die/dit/wie/welke", enz.
 • dat of wat
 • hun of hen
 • omdat of doordat
 • als of dan
 • contaminaties – pleonasmen – tautologie
 • foutieve samentrekkingen
 • sommige(n), alle(n), beide(n), enz.

Bij Algemene informatie vindt u antwoord op veel gestelde vragen.

Deze cursus wordt op dit moment niet aangeboden.